/


De praktijk voor kinderlogopedie in Schiedam

 

Eerste afspraak:

In de praktijk wordt alleen gewerkt op verwijzing. Wanneer u voor de eerste keer komt, heeft u het volgende nodig:

  • een verwijsbriefje van uw (huis)arts,  tandarts of orthodontist  
  • het pasje van uw zorgverzekeraar
  • een identiteitsbewijs van uw zoon of dochter

Wellicht heeft u daarnaast ook nog een verslag van de schoollogopediste of van een andere instantie gekregen. Het is prettig wanneer u ook deze gegevens meeneemt. Let op een verslag van de schoollogopediste is niet hetzelfde als een verwijzing. De verwijzing moet echt van een arts zijn.  U hoeft zich niet te melden bij de assistente en kunt plaatsnemen in de wachtruimte. De logopediste komt u op het afgesproken tijdstip ophalen.  In verband met de AVG en/of de eisen van uw zorgverzekeraar dient u de eerste keer uw toestemming voor verwerking van persoonsgegevens te geven en een behandelovereenkomst te tekenen. 

 Intake, anamnese en onderzoek:

De eerste behandeling zal over het algemeen bestaan uit een intake- en anamnesegesprek. Tijdens dit gesprek moet duidelijk worden wat de klacht is, hoe deze is onstaan en wat de invloed van de klacht is op het functioneren van uw kind in het dagelijks leven. Bovendien wordt aandacht besteed aan het invullen van de verwerkings-  en behandelovereenkomst.   Na het anamnesegesprek zal aandacht besteed worden aan onderzoek. De tijd die hiervoor nodig is,  is afhankelijk van de klacht. Sommige kinderen hebben ook even tijd nodig om te wennen voordat er onderzoek gedaan kan worden. Dat is niet erg! Tijdens spel kan ook zonder te testen al veel geobserveerd worden. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van vragenlijsten die door u ingevuld kunnen worden. 

 Behandeling:

Na het onderzoek worden de resultaten en het behandelplan met u besproken en geeft u al dan niet uw toestemming voor de voorgestelde behandeling.  Vervolgens volgt een periode van behandeling. Over het algemeen heeft uw zoon of dochter één maal per week gedurende een half uur logopedie. Daarnaast is het heel belangrijk dat u thuis ook regelmatig oefent. Het is handig om een grote multomap of een plakboek aan te schaffen zodat u de oefeningen goed kunt bewaren. 

Spelenderwijs leren:

Omdat kinderen het best spelenderwijs leren,  wordt er in de praktijk veel gebruik gemaakt van speelgoed, spelletjes en knutselmateriaal. De meeste kinderen hebben het idee dat ze lekker aan het spelen of knutselen zijn, terwijl er in feite gewerkt wordt aan de beoogde behandeldoelen.  

Afsluiting van de behandeling:

Na een behandelperiode wordt door middel van een onderzoek, test of (spel)observatie nagegaan of de behandeldoelen zijn bereikt. Afhankelijk van het resultaat wordt de behandeling voortgezet, gepauzeerd of beëindigd. De behandeling wordt afgesloten wanneer de doelen behaald zijn. Het kan echter ook zijn dat (op dit moment) het maximale bereikt is en er geen of weinig vooruitgang meer te verwachten valt. Ook dan kan de behandeling (voorlopig) beëindigd worden. Na het afsluiten van de behandeling kan er, indien gewenst, een controleafspraak gemaakt worden.