/


De praktijk voor kinderlogopedie in Schiedam

 


Tarieven logopedie 2019

Wanneer u verzekerd bent bij DSW worden de rekeningen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend en wordt de behandeling geheel vergoed. Voor cliënten die verzekerd zijn bij een andere zorgverzekeraar is de vergoeding afhankelijk van de polisvoorwaarden. Met een restitutiepolis krijgt u over het algemeen het gehele bedrag vergoed en met een naturapolis zult u hoogstwaarschijnlijk een deel  van de behandeling zelf moeten betalen. 

Voor het jaar 2019 zijn de tarieven als volgt:

Anamnese   en onderzoek na verwijzing

€ 62,00

Eenmalig   onderzoek

€ 64,85

Individuele   zitting reguliere logopedie 

€ 32,25

individuele zitting logopedie met toeslag aan huis 

€ 50,60

Instructie/overleg   ouders/verzorgers van de patiënt

€ 32,25

Niet   nagekomen of te laat afgemelde afspraak

€ 30,00


Infomedics

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van de betalingen heb ik uitbesteed aan Infomedics. U ontvangt de factuur van Infomedics en dient deze vervolgens zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met de servicedesk van Infomedics: 

Servicedesk Debiteuren

Telefoonnummer: 0900 – 463 66 33 ( € 0,20 per gesprek) 

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09:00 – 17:00 uur en vrijdag van 09:00 – 12:00 uur.

Kopie factuur opvragen

Een kopie van uw factuur kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900 – 50 50 303 (€ 0,50 per gesprek). 

Let op ! De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling gericht op het verbeteren van schoolse vaardigheden of de behandeling van een taalachterstand door dialect of tweetaligheid niet. Voor meer informatie over de vergoeding van de logopedische behandeling kunt u dan ook het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar.


verzuim
Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden afgezegd. Wanneer de telefoon niet opgenomen wordt, kunt u altijd een voicemailbericht achterlaten. Kunt u niet komen, zeg dan de afspraak liefst zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 24 uur van tevoren af. Wanneer u dat niet doet, ben ik helaas genoodzaakt een verzuimrekening te sturen. Het verzuimtarief bedraagt 30,00 euro. De facturen voor verzuim worden verzorgd door Infomedics. U kunt deze rekening echter niet indienen bij uw zorgverzekeraar, maar u moet deze zelf betalen. Voor ziekte geldt een uitzondering. Wanneer u in geval van ziekte vóór 08.30 uur op de dag van afspraak afzegt, wordt de behandeling niet in rekening gebracht.