/


De praktijk voor kinderlogopedie in Schiedam

 


Mijn naam is Natascha Lening en ik ben de eigenaar van Kinderlogopediepraktijk Sveaparken.  Ik heb ooit voor de opleiding logopedie gekozen omdat ik in het laatste jaar van het VWO de film "children of a lesser god" zag. Een  film waarin een logopediste een doof meisje leerde spreken.  Het werken met dove kinderen is er nooit van gekomen, maar ik heb geen  spijt van mijn keuze.  Het is een heel leuk en veelzijdig beroep waar  ik ook goed mijn creativiteit in kwijt kan. 

Na de opleiding logopedie heb ik Algemene Taalwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie heb ik ervaring opgedaan door te werken op een school voor speciaal onderwijs, in een verpleeghuis en in diverse praktijken. 

Na mijn studie heb ik een aantal jaren in loondienst in een logopediepraktijk in Haarlem gewerkt. Vervolgens kreeg ik in het jaar 2000  de kans om een eigen praktijk te starten.

Door mijn affiniteit met kinderen en de bij- en nascholing die ik op dat gebied gevolgd heb, is de praktijk uitgegroeid tot kinderlogopediepraktijk.  Sinds 2009 is de praktijk gevestigd in Paramedisch Centrum Schiedam, locatie Sveaparken waardoor samenwerking  met Weny Achterberg,  kinderfysiotherapeut en een  Anja van den Broek, kinder- en jeugdcounseler mogelijk is. 

kwaliteit                                                 

Ik ben lid van de Nederlandse vereninging voor Logopedie en Foniatrie en van de kwaliteitsking Schiedam en de dyslexiekring Vlamingo. Bovendien sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Bij de eerste (of initiële) registratie wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).  Vervolgens dient de paramedicus zich iedere vijf jaar opnieuw te registeren. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, dient een geregistreerde te voldoen aan de criteria die door de beroepsvereniging zijn vastgesteld op het gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. Mijn huidige kwaliteitsregistratie loopt tot 18-08-2020

Jaarlijks volg ik diverse na- en bijscholingscursussen die betrekking hebben op mijn vakgebied. Hieronder kunt u lezen welke scholing ik de laatste periode gevolgd heb en welke cursussen er nog gepland staan.

Gevolgde scholing periode  2010-2015:

2010

 • dyslexie  praktisch van A tot Z

2011

 • myofunctionele  therapie in theorie & praktijk 
 • spellingproblemen!? En dan?! 
 • logopedische begeleiding van meertalige kinderen

2012

 • communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken 
 • congres  Klare Taal, screening, diagnostiek en behandeling van taal- en ontwikkelingsstoornissen

2013

 • studiedag  Woord voor woord, het hoe en waarom van woordenschat 
 • workshop Doelgericht en Smart

2014

 • behandeling van spraakstoornissen volgens Hodson en Paden 
 • wat te verwachten bij een audit? 
 • workshop  MPS ( MPS staat voor 'Minimale Paren Spellen' en is speciaal ontwikkeld op basis van de methodes van Hodson & Paden en Metaphon voor de behandeling van kinderen met fonologische problemen ) 
 • stotteren bij kinderen, onderzoek en behandeling

Gevolgde scholing periode 2015-2020:

 • scholing laag geletterdheid
 • apps voor logopedie
 • Snel leren = leuk leren 

2016

 • Metataal 
 • workshop Evry 

2017

 • Op weg naar snel leren = leuk leren en snel leren is leuk leren VMBO
 • Zo gezegd zo gedaan 
 • symposium Suus en Luuk 
 • Myo Research 
2018
 • BHV
 • webinar AVG
 • workshop inventief behandelen 
 • Syposium Suus en Luuk 

 2019 

 • 13 maart  2019 TOS update
 • 11 mei 2019 verbale ontwikkelingsdyspraxie