/


De praktijk voor kinderlogopedie in Schiedam

 

Het woord logopedie is een samentrekking van de Griekse woorden logos (woord) en paideia (opvoeding). Er bestaat een hardnekkig misverstand dat logopedie hetzelfde is als spraakles. Niets is minder waar! Uiteraard werken logopedisten ook aan de spraak, maar logopedie is zo veel meer dan spraakles.  

De logopedist onderzoekt en behandelt problemen die zich voordoen op het gebied van spraak, taal, stem, stotteren, afwijkende mondgewoonten, lezen, spellen, gehoor en communicatie. Hieronder ziet u per gebied welke problemen zich voor kunnen doen.

Taal: 

 • Vertraagde of gestoorde taalontwikkeling, waaronder problemen met het begrijpen van taal, problemen in de fonologische ontwikkeling, een kleine woordenschat, moeite met het formuleren van zinnen en moeite met het onder woorden brengen van een verhaal
 • Afasie (problemen met taal na een CVA)

Lezen en spelling:

 •  Zwakke auditieve vaardigheden met betrekking tot lezen en spellen (hakken, plakken, rijmen, welke klank hoor je als eerste?)
 • Lees- en spellingproblemen 

 Spraak: 

 •  Articulatieproblemen
 • Nasaliteitsproblemen
 • Lispelen en slissen (interdentaliteit)
 • Slappe articulatie
 • Onverstaanbaar en slecht verstaanbaar spreken
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Broddelen
 • Stotteren
 • Dysartrie (problemen met spraak na een CVA of bij een neurologische aandoening, zoals b.v. Parkinson of MS)

Adem en stem:  Heesheid/schorheid ten gevolge van verkeerd stemgebruik en/of stemmisbruik

 • Heesheid bij stembandknobbels/stembandpoliep
 • Vermoeid gevoel bij spreken
 • ·Ademproblemen
 • C.O.P.D. en astma
 • Hyperventilatie

Afwijkende mondgewoonten:

 • Open mondgedrag
 • Habitueel mondademen
 • Afwijkende tongligging in rust
 • Afwijkend slikken en/of kauwen
 • Zuiggewoontes, waaronder duim- en vingerzuigen
 • Slikproblemen ten gevolge van een neurologische aandoening

Gehoor:

 • auditieve verwerkingsproblemen
 • slechthorendheid

Op de site van de NVLF vindt u nog meer informatie over logopedie. Wilt u meer weten? Klik hier